PRIVACY VERKLARING

Wie verwerkt jouw persoonsgegevens?

CreaLiefMuziek respecteert als verwerkingsverantwoordelijke jouw rechten bij de verwerking van je persoonsgegevens. In deze verklaring vind je hoe we jouw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken.

Adres:  

Vilvoordsesteenweg 56

1820 PERK

BTW -nummer: 0680.645.337

E-mailadres: info@crealiefmuziek.be

Welke persoonsgegevens worden er verwerkt en waarom?

CreaLiefMuziek verwerkt jouw contactgegevens en betalingsgegevens om de door jouw bestelde dienst via de webshop te kunnen leveren. De verwerking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van deze overeenkomst.

De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïntegreerde reclame gebeurt enkel indien je je uitdrukkelijk akkoord hebt verklaard tijdens het orderproces.

Worden jouw persoonsgegevens doorgegeven?

We verkopen jouw gegevens niet en geven jouw gegevens niet door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte of internationale organisaties.

Hoelang worden jouw persoonsgegevens bewaard?

We bewaren en verwerken je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de bovenvermelde doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld.

Wat zijn jouw rechten?

Indien je ons jouw gegevens hebt verstrekt, heb je steeds het recht om kosteloos te vragen over welke persoonsgegevens wij beschikken, en deze gegevens desgevallend kosteloos te laten corrigeren, beperken en over te dragen in elektronisch formaat of te verwijderen.

Verder beschik je over het recht om je toestemming met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens op ieder moment in te trekken. Deze herroeping zal echter geen invloed hebben op de wettigheid van de verwerking van je persoonsgegevens voor de periode die voorafgaat aan het moment van deze herroeping.

Daarnaast kan je een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.